Phân tử là gì?

Phân tử là gì?

Như chúng ta đã biết, mọi thứ xung quanh chúng ta và ngoài vũ trụ đều được cấu tạo từ các nguyên tử và phân tử. Vậy chính xác phân tử là gì, đặc điểm của phân tử là gì và chúng được hình thành như thế nào? Hãy cùng PKO đi tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây nhé.

1. Khái niệm Phân tử là gì?

1. Khái niệm Phân tử là gì?

Phân tử là gì? Đó là sự tập hợp của hai hay nhiều nguyên tử tạo thành đơn vị nhỏ nhất có thể phân chia thành các chất cơ bản mà vẫn giữ nguyên thành phần và tính chất hóa học của chất đó.

2. Đặc điểm của phân tử là gì?

2. Đặc điểm của phân tử là gì?

Chia vật chất thành các phần nhỏ hơn dẫn đến các phần nhỏ hơn này khác với vật chất ban đầu, về thành phần và tính chất hóa học. Trong quá trình phân mảnh, các liên kết hóa học giữ các nguyên tử lại với nhau bị phá vỡ.

Các nguyên tử bao gồm một hạt nhân tích điện dương được bao quanh bởi các electron tích điện âm. Khi các nguyên tử tiếp cận nhau trong phạm vi gần, các đám mây điện tử của chúng tương tác với nhau và với hạt nhân. Nếu sự tương tác này làm giảm tổng năng lượng của hệ thống, các nguyên tử liên kết để tạo thành một phân tử.

Vì vậy, các đặc điểm kiến ​​​​trúc của một phân tử là gì? Nó bao gồm một tập hợp các nguyên tử liên kết với nhau bằng lực tĩnh điện. Các phân tử hai nguyên tử bao gồm hai nguyên tử liên kết hóa học. Ví dụ: nếu hai nguyên tử giống nhau, chẳng hạn như hai nguyên tử Oxy, chúng tạo thành phân tử hai nguyên tử (O2), trong khi nếu các nguyên tử khác nhau, chẳng hạn như trong trường hợp carbon monoxide (CO), được tạo thành từ carbon và oxy , chúng tạo thành một loại phân tử khác.

Các phân tử bao gồm nhiều hơn hai nguyên tử được gọi là phân tử đa nguyên tử, chẳng hạn như carbon dioxide (CO2) hoặc nước (H2O). Các phân tử polyme có thể được cấu tạo từ hàng nghìn nguyên tử và được tìm thấy trong các phân tử sinh học lớn hơn như protein và DNA.

3. Liên kết phân tử là gì?

3. Liên kết phân tử là gì?

Tỉ lệ số nguyên tử có thể liên kết với nhau để tạo thành phân tử là một hằng số. Đặc điểm này giúp phân biệt các hợp chất hóa học với dung dịch và hỗn hợp hóa chất khác.

Do đó, hydro và oxy có thể có mặt ở bất kỳ tỷ lệ nào trong hỗn hợp hóa học, nhưng khi đề cập đến nước (H2O), chúng chỉ có thể kết hợp theo một tỷ lệ cụ thể.

Các nguyên tử tương tự có thể liên kết theo các tỷ lệ quy định khác nhau để tạo thành các phân tử khác nhau. Ví dụ, 2 nguyên tử hydro có thể liên kết hóa học với 1 nguyên tử oxy để tạo thành nước, trong khi 2 nguyên tử hydro có thể liên kết hóa học với 2 nguyên tử oxy để tạo thành hydro peroxide (H2O2).

Hơn nữa, các nguyên tử có thể kết nối với nhau theo các tỷ lệ tương tự để tạo thành các phân tử khác nhau. Những phân tử như vậy được gọi là đồng phân và chỉ khác nhau về cách sắp xếp các nguyên tử trong phân tử. Ví dụ, rượu etylic (CH3CH2OH) và metyl ete (CH3OCH3) đều bao gồm 1, 2 và 6 nguyên tử oxy, cacbon và hydro tương ứng, nhưng các nguyên tử này được liên kết theo những cách khác nhau.

4. Khối lượng phân tử là gì và bằng bao nhiêu?

4. Khối lượng phân tử là gì và bằng bao nhiêu?

Khối lượng của một phân tử bằng tổng khối lượng của các nguyên tử cấu thành. Nếu một chất có khối lượng phân tử là M, thì M gam chất đó được định nghĩa là một mol.

Số hạt trong một mol là như nhau đối với mọi chất và được gọi là hằng số Avogadro (6,022140857 × 1023). Khối lượng hạt có thể được xác định thông qua khối phổ và bằng các công nghệ dựa trên chuyển động nhiệt hoặc động học chuyển động.

5. Sự khác nhau giữa hợp chất và phân tử là gì?

5. Sự khác nhau giữa hợp chất và phân tử là gì?

  • Đầu tiên, trong khi các phân tử được hình thành từ hai hay nhiều nguyên tử liên kết với nhau bằng liên kết hóa học; hợp chất được hình thành từ hai hay nhiều nguyên tố trộn lẫn với nhau theo một tỉ lệ xác định.
  • Thứ hai, không phải tất cả các phân tử đều được gọi là hợp chất; tuy nhiên, tất cả các hợp chất có thể được phân loại là các phân tử.
  • Thứ ba, ozon, một hạt oxy và nitơ là những ví dụ về các phân tử; trong khi muối ăn, amoniac và metan là những ví dụ về hợp chất.
  • Thứ tư, về cấu trúc, các phân tử bao gồm hai hoặc nhiều nguyên tử duy trì liên kết rất bền vững; trong khi mỗi hợp chất thuộc về một chất cụ thể khi chúng ở trạng thái tinh khiết.
  • Thứ năm, nếu các hợp chất có thể được nhìn thấy bằng mắt thường, thì các phân tử không thể nhìn thấy được vì chúng được cấu tạo ở cấp độ nguyên tử.

6. Phân tử khối của phân tử là gì?

6. Phân tử khối của phân tử là gì?

Khối lượng nguyên tử của một hạt được gọi là số khối của nó, được tính bằng carbon. Khối lượng của một chất được xác định bằng cách cộng số khối của từng nguyên tử cấu tạo nên hạt đó.

Như vậy, những thông tin đề cập trong bài viết trên được Timi tổng hợp nhằm trả lời câu hỏi nguyên tử là gì và cung cấp những hiểu biết thú vị về chủ đề nguyên tử.

[bvlq_danh_muc]
Chat Zalo